Správa majetku města Vyškova

Správa majetku města Vyškova

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player


Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Tel.: 517 330 008

Kde nás najdete


REZERVOVAT SPORTOVIŠTĚ
REZERVOVAT UBYTOVÁNÍ


TOPlist

AKTUÁLNĚ

10.01.2017| Záměr pronájmu restaurace a venkovního posezení na tribuně sportovního areálu Vyškov, Mlýnská 737/10.

Jedná se o pronájem provozu restaurace umístěné v 2. nadzemním podlaží střední části tribuny sportovního areálu a části pozemku určeného pro venkovní posezení.

Pronájem na dobu určitou od 01.03.2017 do 28.02.2025.

Výše pronájmu za pronájem místnosti bude stanoven dohodou, nejméně však částkou 10 000,00 Kč/měsíc a platbu za odebrané služby spojené s nájmem nebytových prostorů (vodné a stočné, elektrická energie, dodávka tepla a teplé vody, svoz a likvidace odpadu atd.).

Zájemci se mohou vyjádřit a předložit své nabídky v zalepené obálce heslem "Neotevírat - zajištění provozu restaurace tribuna" s uvedením jména a adresy zájemce na obálce, na podatelnu Správy majetku města Vyškova, příspěvková organizace, Mlýnská 737/10, 682 01 Vyškov, nejpozději do 31.01.2017 do 12.00 hodin.

Plné znění výzvy je vyvěšeno na úřední desce města Vyškova.